Sunteti vizitatorul nr. al CadastruPrahova.com
Cadastru topografie jud. Prahova. Taocad Invest Campina
Telefon

0723 014 106

Taocad Invest - Cadastru Prahova - Cadastru si intabulare


Rigla cadastru

Realizam aceste tipuri de lucrari pentru apartamente, case, terenuri, spatii comerciale si industriale, atat in judetul Prahova cat si in afara acestuia.


Potrivit Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare Nr. 7/1996, cu modificarile ulterioare, cadastrul general este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica a tuturor imobilelor de pe intreg teritoriul tarii.


Cadastrul este obligatoriu, deoarece nici un imobil, fie apartament, casa sau teren, nu se poate instraina fara inscrierea acestuia in Cartea Funciara.


Lucrarea cadastrala propiu-zisa se realizeaza de catre persoana autorizata in baza actului de proprietate, acte de identitate ale proprietarilor, schite, certificat fiscal (ce atesta valoarea de impozitare a imobilului), adresa postala, plan parcelar vizat de Primarie, dovada achitarii integrale a tarifului.


Cartea funciara, potrivit legii, este alcatuita din TITLU, indicand numarul ei si numele localitatii in care este situat imobilul, precum si din TREI PARTI:


  • partea I, referitoare la descrierea imobilelor ( adresa, suprafata );
  • partea a II-a, referitoare la inscrierile privind dreptul de proprietate (proprietar, act de proprietate, fapte juridice);
  • partea a III-a, referitoare la inscrierile privind dezmembrarile dreptului de proprietate si sarcini (drept de superficie, uzufruct, ipoteca, sechestru).


Acte necesare [click aici]